NEUSPEED Silicone Hose Kit

NEUSPEED

 

Kit includes: Neuspeed silicone hose and two Stainless Steel clamps.